Có 1 kết quả:

zhú yè qīng

1/1

zhú yè qīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake)