Có 1 kết quả:

zhú yè qīng shé

1/1

Từ điển Trung-Anh

Trimeresurus stejnegeri (poisonous snake)