Có 1 kết quả:

Zhú shān

1/1

Zhú shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Zhushan county in Shiyan 十堰[Shi2 yan4], Hubei
(2) Zhushan or Chushan town in Nantou county 南投縣|南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan

Một số bài thơ có sử dụng