Có 1 kết quả:

Zhú shān zhèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhushan or Chushan town in Nantou county 南投縣|南投县[Nan2 tou2 xian4], central Taiwan