Có 1 kết quả:

Zhú qí

1/1

Zhú qí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Zhuqi or Chuchi township in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县[Jia1 yi4 xian4], west Taiwan