Có 1 kết quả:

máng
Âm Pinyin: máng
Tổng nét: 9
Bộ: zhú 竹 (+3 nét)
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ一丶ノ一丶丶一フ
Thương Hiệt: HYV (竹卜女)
Unicode: U+7B00
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Nôm: măng

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

máng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) old variant of 芒[mang2]
(2) arista (of grain)