Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Âm Hán Việt:
Unicode: U+7B04
Tổng nét: 10
Bộ: zhú 竹 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: ノ一丶ノ一丶一一ノ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: thấp

Tự hình 2

Dị thể 4

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trâm cài đầu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Trâm cài đầu (ngày xưa). § Lệ ngày xưa con gái mười lăm tuổi thì cài trâm, biểu thị thành niên. Vì thế con gái đến tuổi lấy chồng gọi là “cập kê” 及笄. § Cũng viết là 筓. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Niên phương cập kê” 年方及笄 (Hồ tứ thư 胡四姐) Tuổi vừa cập kê.

Từ điển Trần Văn Chánh

Trâm cài đầu: 及笄 Đến tuổi cài trâm (đến tuổi lấy chồng).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái kẹp tóc. Cái trâm cài tóc. Đoạn trường tân thanh có câu: » Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê «.

Từ điển Trung-Anh

(1) 15 years old
(2) hairpin for bun

Từ ghép 5