Có 1 kết quả:

bā lí zi

1/1

bā lí zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) prison