Có 1 kết quả:

bǐ xià

1/1

bǐ xià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the wording and purport of what one writes