Có 1 kết quả:

bǐ huà

1/1

bǐ huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 筆畫|笔画[bi3 hua4]