Có 1 kết quả:

bǐ huà jiǎn zì biǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

lookup table for Chinese character based on radical and stroke count