Có 1 kết quả:

bǐ lì

1/1

bǐ lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vigor of strokes in calligraphy or drawing
(2) vigor of style in literary composition