Có 1 kết quả:

bǐ yǒu

1/1

bǐ yǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pen pal