Có 1 kết quả:

bǐ mò

1/1

bǐ mò

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pen and ink
(2) words
(3) writing