Có 1 kết quả:

bǐ tào

1/1

bǐ tào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the cap of a pen, pencil or writing brush
(2) the sheath of a pen (made of cloth, silk or thread)