Có 1 kết quả:

bǐ mào

1/1

bǐ mào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

the cap of a pen, pencil, or writing brush