Có 1 kết quả:

bǐ dǐ xià

1/1

bǐ dǐ xià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

ability to write