Có 1 kết quả:

bǐ xīn

1/1

bǐ xīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pencil lead
(2) refill (for a ball-point pen)