Có 1 kết quả:

bǐ tì

1/1

bǐ tì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(poorly paid) ghostwriter or substitute calligrapher