Có 1 kết quả:

bǐ gǎn

1/1

bǐ gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the shaft of a pen or writing brush
(2) pen-holder
(3) pen