Có 1 kết quả:

bǐ jià

1/1

bǐ jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pen rack
(2) pen-holder