Có 1 kết quả:

bǐ diàn

1/1

bǐ diàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) notebook (computer)
(2) CL:臺|台[tai2],部[bu4]