Có 1 kết quả:

bǐ huà

1/1

bǐ huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

strokes of a Chinese character