Có 1 kết quả:

bǐ huà shù

1/1

bǐ huà shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stroke count (number of brushstrokes of a Chinese character)