Có 1 kết quả:

bǐ huà

1/1

bǐ huà

giản thể

Từ điển phổ thông

nét trong chữ Hán