Có 1 kết quả:

bǐ yàn

1/1

bǐ yàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

writing brush and ink stone