Có 1 kết quả:

bǐ tǒng

1/1

bǐ tǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pen container
(2) brush pot