Có 1 kết quả:

bǐ guǎn miàn

1/1

bǐ guǎn miàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

penne pasta