Có 1 kết quả:

bǐ yì

1/1

bǐ yì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

written translation