Có 1 kết quả:

bǐ fēng

1/1

bǐ fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) the tip of a writing brush
(2) vigor of style in writing
(3) stroke
(4) touch