Có 1 kết quả:

bǐ shùn

1/1

bǐ shùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

stroke order (when writing Chinese character)