Có 1 kết quả:

dí zi

1/1

dí zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bamboo flute
(2) CL:管[guan3]