Có 1 kết quả:

chī jī

1/1

chī jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cudgel