Có 1 kết quả:

chī xíng

1/1

chī xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

whipping with bamboo strips (as corporal punishment)