Có 1 kết quả:

chī tà

1/1

chī tà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to flog
(2) to whip