Có 1 kết quả:

chī lüè

1/1

chī lüè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to flog