Có 1 kết quả:

chī chuí

1/1

chī chuí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to beat with a bamboo whip