Có 1 kết quả:

chī mà

1/1

chī mà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to whip and revile