Có 1 kết quả:

chī bèi

1/1

chī bèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to flog or whip the back