Có 1 kết quả:

chī tún

1/1

chī tún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to whip the buttocks