Có 1 kết quả:

chī zé

1/1

chī zé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to flog with a bamboo stick