Có 1 kết quả:

chī rǔ

1/1

chī rǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to whip and insult