Có 1 kết quả:

sì kuì náng kōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

extremely destitute (idiom)