Có 1 kết quả:

fú jì huán

1/1

fú jì huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

token ring (computing)