Có 1 kết quả:

Fú téng bǎo

1/1

Fú téng bǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Württemberg, region of southwest Germany, former state around Stuttgart 斯圖加特|斯图加特[Si1 tu2 jia1 te4]