Có 1 kết quả:

bèn kǒu zhuō shé

1/1

bèn kǒu zhuō shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

awkward in speech