Có 1 kết quả:

bèn zuǐ zhuō shé

1/1

bèn zuǐ zhuō shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clumsy in speech
(2) poor speaker