Có 1 kết quả:

bèn zuǐ bèn shé

1/1

bèn zuǐ bèn shé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clumsy in speaking
(2) awkward
(3) inarticulate