Có 1 kết quả:

dì yī fū rén ㄉㄧˋ ㄧ ㄈㄨ ㄖㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

First Lady (wife of US president)