Có 1 kết quả:

dì yī fū rén

1/1

dì yī fū rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

First Lady (wife of US president)