Có 1 kết quả:

dì yī bù ㄉㄧˋ ㄧ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) step one
(2) first step